Vad är skillnaden mellan metafysik och ontologi?


Svar 1:

Det finns säkert en viss överlappning, men metafysiken är mer bred och kan tillämpas på en rad olika discipliner utanför ontologin (dvs. metafysik för epistemologi, etik, språk etc.). Åsikter skiljer sig åt om detta, men min uppfattning om metafysikområdet är att det handlar om mer abstrakta frågor och går mer in i saker och ting underliggande. Metafysik är ett ramverk för resonemang som kan tillämpas på nästan vad som helst, och ontologi är en av dessa saker. Men du har rätt i att en fråga som "vad är X: s ontologiska status" också är en metafysisk fråga.


Svar 2:

Ontologi är den systematiska inställningen till vilka grundläggande slags saker det finns. Vad menar jag med "grundläggande"? Typerna måste vara tillräckligt generella så att de inte är ämnet för en av de specifika vetenskaperna, till exempel biologi. Tänk till exempel på skillnaden mellan speciella saker, som du och jag och solen, och de egenskaper eller egenskaper som dessa objekt har. Alla vetenskaper förutsätter denna skillnad, mellan objekt och deras egenskaper. Så att förstå arten av denna distinktion är en nyckel ontologisk fråga.

Men metologi är inte allt som finns för metafysik. Metafysik är som ontologi genom att den handlar om vissa mycket allmänna aspekter av verkligheten, allt relaterat till verklighetens struktur. Så till exempel är kausalitetens natur, oavsett om det finns fri vilja, metafysiska frågor. Huruvida det finns en gud är en metafysisk fråga, men metafysik handlar inte enbart om frågor om icke-fysiska enheter. Det finns något som materialistiska metafysiska åsikter som inte stöder förekomsten av icke-fysiska enheter. Vi kan säga att metafysik inkluderar ontologi men också alla mycket allmänna frågor om verkligheten som är så generell att den inte är begränsad till en av specialvetenskaperna. Till exempel kontroversen om determinism kontra fri vilja.


Svar 3:

Metafysik är praxis att skiftande termer och begrepp från deras levande kontext, från vilken de har mening, och sedan abstrahera och återifatta dessa termer till metafysiska termer. När de väl har abstraherats och frikopplats från sunt förnuft och verklig användning utgör de metafysiska termerna del av ett metafysiskt språk och har endast användning och mening inom den metafysiska e.fl.

Ontologi följer denna praxis med bara två termer "att vara" och "existens", t.ex. det enkla och vissa allmänna uttalandet "varelser existerar" kan metafysikaliseras, efter många år och tusentals sidor, till ett ontologiskt påstående att "varelser existerar", med bestämmelsen om att termerna "varelser" och "existerar" måste användas som föreskrivs inom den lugnande otydliga pratningen i det specifika metafysiska talet.


Svar 4:

Metafysik är praxis att skiftande termer och begrepp från deras levande kontext, från vilken de har mening, och sedan abstrahera och återifatta dessa termer till metafysiska termer. När de väl har abstraherats och frikopplats från sunt förnuft och verklig användning utgör de metafysiska termerna del av ett metafysiskt språk och har endast användning och mening inom den metafysiska e.fl.

Ontologi följer denna praxis med bara två termer "att vara" och "existens", t.ex. det enkla och vissa allmänna uttalandet "varelser existerar" kan metafysikaliseras, efter många år och tusentals sidor, till ett ontologiskt påstående att "varelser existerar", med bestämmelsen om att termerna "varelser" och "existerar" måste användas som föreskrivs inom den lugnande otydliga pratningen i det specifika metafysiska talet.


Svar 5:

Metafysik är praxis att skiftande termer och begrepp från deras levande kontext, från vilken de har mening, och sedan abstrahera och återifatta dessa termer till metafysiska termer. När de väl har abstraherats och frikopplats från sunt förnuft och verklig användning utgör de metafysiska termerna del av ett metafysiskt språk och har endast användning och mening inom den metafysiska e.fl.

Ontologi följer denna praxis med bara två termer "att vara" och "existens", t.ex. det enkla och vissa allmänna uttalandet "varelser existerar" kan metafysikaliseras, efter många år och tusentals sidor, till ett ontologiskt påstående att "varelser existerar", med bestämmelsen om att termerna "varelser" och "existerar" måste användas som föreskrivs inom den lugnande otydliga pratningen i det specifika metafysiska talet.


Svar 6:

Metafysik är praxis att skiftande termer och begrepp från deras levande kontext, från vilken de har mening, och sedan abstrahera och återifatta dessa termer till metafysiska termer. När de väl har abstraherats och frikopplats från sunt förnuft och verklig användning utgör de metafysiska termerna del av ett metafysiskt språk och har endast användning och mening inom den metafysiska e.fl.

Ontologi följer denna praxis med bara två termer "att vara" och "existens", t.ex. det enkla och vissa allmänna uttalandet "varelser existerar" kan metafysikaliseras, efter många år och tusentals sidor, till ett ontologiskt påstående att "varelser existerar", med bestämmelsen om att termerna "varelser" och "existerar" måste användas som föreskrivs inom den lugnande otydliga pratningen i det specifika metafysiska talet.


Svar 7:

Metafysik är praxis att skiftande termer och begrepp från deras levande kontext, från vilken de har mening, och sedan abstrahera och återifatta dessa termer till metafysiska termer. När de väl har abstraherats och frikopplats från sunt förnuft och verklig användning utgör de metafysiska termerna del av ett metafysiskt språk och har endast användning och mening inom den metafysiska e.fl.

Ontologi följer denna praxis med bara två termer "att vara" och "existens", t.ex. det enkla och vissa allmänna uttalandet "varelser existerar" kan metafysikaliseras, efter många år och tusentals sidor, till ett ontologiskt påstående att "varelser existerar", med bestämmelsen om att termerna "varelser" och "existerar" måste användas som föreskrivs inom den lugnande otydliga pratningen i det specifika metafysiska talet.


Svar 8:

Metafysik är praxis att skiftande termer och begrepp från deras levande kontext, från vilken de har mening, och sedan abstrahera och återifatta dessa termer till metafysiska termer. När de väl har abstraherats och frikopplats från sunt förnuft och verklig användning utgör de metafysiska termerna del av ett metafysiskt språk och har endast användning och mening inom den metafysiska e.fl.

Ontologi följer denna praxis med bara två termer "att vara" och "existens", t.ex. det enkla och vissa allmänna uttalandet "varelser existerar" kan metafysikaliseras, efter många år och tusentals sidor, till ett ontologiskt påstående att "varelser existerar", med bestämmelsen om att termerna "varelser" och "existerar" måste användas som föreskrivs inom den lugnande otydliga pratningen i det specifika metafysiska talet.


Svar 9:

Metafysik är praxis att skiftande termer och begrepp från deras levande kontext, från vilken de har mening, och sedan abstrahera och återifatta dessa termer till metafysiska termer. När de väl har abstraherats och frikopplats från sunt förnuft och verklig användning utgör de metafysiska termerna del av ett metafysiskt språk och har endast användning och mening inom den metafysiska e.fl.

Ontologi följer denna praxis med bara två termer "att vara" och "existens", t.ex. det enkla och vissa allmänna uttalandet "varelser existerar" kan metafysikaliseras, efter många år och tusentals sidor, till ett ontologiskt påstående att "varelser existerar", med bestämmelsen om att termerna "varelser" och "existerar" måste användas som föreskrivs inom den lugnande otydliga pratningen i det specifika metafysiska talet.


Svar 10:

Metafysik är praxis att skiftande termer och begrepp från deras levande kontext, från vilken de har mening, och sedan abstrahera och återifatta dessa termer till metafysiska termer. När de väl har abstraherats och frikopplats från sunt förnuft och verklig användning utgör de metafysiska termerna del av ett metafysiskt språk och har endast användning och mening inom den metafysiska e.fl.

Ontologi följer denna praxis med bara två termer "att vara" och "existens", t.ex. det enkla och vissa allmänna uttalandet "varelser existerar" kan metafysikaliseras, efter många år och tusentals sidor, till ett ontologiskt påstående att "varelser existerar", med bestämmelsen om att termerna "varelser" och "existerar" måste användas som föreskrivs inom den lugnande otydliga pratningen i det specifika metafysiska talet.


Svar 11:

Metafysik är praxis att skiftande termer och begrepp från deras levande kontext, från vilken de har mening, och sedan abstrahera och återifatta dessa termer till metafysiska termer. När de väl har abstraherats och frikopplats från sunt förnuft och verklig användning utgör de metafysiska termerna del av ett metafysiskt språk och har endast användning och mening inom den metafysiska e.fl.

Ontologi följer denna praxis med bara två termer "att vara" och "existens", t.ex. det enkla och vissa allmänna uttalandet "varelser existerar" kan metafysikaliseras, efter många år och tusentals sidor, till ett ontologiskt påstående att "varelser existerar", med bestämmelsen om att termerna "varelser" och "existerar" måste användas som föreskrivs inom den lugnande otydliga pratningen i det specifika metafysiska talet.


Svar 12:

Metafysik är praxis att skiftande termer och begrepp från deras levande kontext, från vilken de har mening, och sedan abstrahera och återifatta dessa termer till metafysiska termer. När de väl har abstraherats och frikopplats från sunt förnuft och verklig användning utgör de metafysiska termerna del av ett metafysiskt språk och har endast användning och mening inom den metafysiska e.fl.

Ontologi följer denna praxis med bara två termer "att vara" och "existens", t.ex. det enkla och vissa allmänna uttalandet "varelser existerar" kan metafysikaliseras, efter många år och tusentals sidor, till ett ontologiskt påstående att "varelser existerar", med bestämmelsen om att termerna "varelser" och "existerar" måste användas som föreskrivs inom den lugnande otydliga pratningen i det specifika metafysiska talet.


Svar 13:

Metafysik är praxis att skiftande termer och begrepp från deras levande kontext, från vilken de har mening, och sedan abstrahera och återifatta dessa termer till metafysiska termer. När de väl har abstraherats och frikopplats från sunt förnuft och verklig användning utgör de metafysiska termerna del av ett metafysiskt språk och har endast användning och mening inom den metafysiska e.fl.

Ontologi följer denna praxis med bara två termer "att vara" och "existens", t.ex. det enkla och vissa allmänna uttalandet "varelser existerar" kan metafysikaliseras, efter många år och tusentals sidor, till ett ontologiskt påstående att "varelser existerar", med bestämmelsen om att termerna "varelser" och "existerar" måste användas som föreskrivs inom den lugnande otydliga pratningen i det specifika metafysiska talet.


Svar 14:

Metafysik är praxis att skiftande termer och begrepp från deras levande kontext, från vilken de har mening, och sedan abstrahera och återifatta dessa termer till metafysiska termer. När de väl har abstraherats och frikopplats från sunt förnuft och verklig användning utgör de metafysiska termerna del av ett metafysiskt språk och har endast användning och mening inom den metafysiska e.fl.

Ontologi följer denna praxis med bara två termer "att vara" och "existens", t.ex. det enkla och vissa allmänna uttalandet "varelser existerar" kan metafysikaliseras, efter många år och tusentals sidor, till ett ontologiskt påstående att "varelser existerar", med bestämmelsen om att termerna "varelser" och "existerar" måste användas som föreskrivs inom den lugnande otydliga pratningen i det specifika metafysiska talet.